Elállási jog

(Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely túlnyomórészt nem tartozik a kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységi körébe.)

Visszaküldési szabályok

Elállási jog

Amennyiben a Szolgáltató által küldött termék nem nyeri el a tetszését vagy bármely más okból a visszaküldés mellett dönt, Önnek a törvény szerint jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől.
Az elállási határidő 14 nap a következő naptól számítva,

  • amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, birtokba vette vagy átvette az árut, feltéve, hogy Ön egy vagy több árut rendelt egyetlen megrendelés részeként, és ezeket egységesen szállítják vagy fogják szállítani;
  • amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, átvette az utolsó árut, ha Ön egyetlen megrendelés részeként több árut rendelt, és ezeket külön-külön szállítják;
  • amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, átvette az utolsó részszállítmányt vagy az utolsó tételt, ha Ön olyan árut rendelt, amelyet több részszállítmányban vagy tételben szállítanak;

Amennyiben élni kíván elállási jogával, Ön köteles tájékoztatni minket (H.T. Trade Service GmbH & Co. KG, Eversburger Str. 32, 49090 Osnabrück, telefonszám: +36 70 942 0759, e-mail cím: info@premiumxl.hu) egy egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton küldött levélben vagy e-mailben) és közölni, hogy el kíván állni a szerződéstől. Használhatja a mellékelt elállási nyilatkozatmintát, de ez nem kötelező.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatát az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

Eljárás

Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor az Öntől kapott valamennyi kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a Szolgáltató által kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott), indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül visszatérítjük Önnek, amikor értesültünk a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről. A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt fogjuk használni, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha Önnel kifejezetten másképp állapodtunk meg; a visszafizetésért semmilyen körülmények között nem számítunk fel Önnek semmilyen díjat.

A csomagküldeményként feladható áruk visszatérítését mindaddig megtagadhatjuk, amíg ezeket az árukat vissza nem kapjuk, vagy amíg Ön nem igazolja, hogy ezeket az árukat visszaküldte, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

A csomagküldéssel nem küldhető áruk visszaküldését a Szolgáltató megszervezi.

A csomagküldéssel feladható árukat haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor Ön tájékoztat minket a szerződés felmondásáról, vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk. A határidő akkor teljesül, ha Ön a 14 napos határidő lejárta előtt feladja a csomagküldésre alkalmas árut.

Az áru visszaküldésének közvetlen költségeit a Vevő viseli.

A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot (mint például: kipróbálás, a termék átnézése). Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság határán túl van – a Vevő felel. Ebben az esetben a Szolgáltató a Vevőre háríthatja a rongálásból vagy az áru használatából eredő értékcsökkenést, kárt és költséget, mely összeg a Vevőnek visszafizetendő összegből levonható.  Amennyiben a Vevő rendelési összeghez kötött kedvezményt vesz igénybe, a termék visszaküldésénél annak értékéből a kedvezmény százalékos arányban visszavonásra kerül, tehát a kedvezménnyel csökkentett érték kerül visszatérítésre.


Kivételek, amikor nem alkalmazható az elállási jog

Az elállási jog nem vonatkozik

  • olyan áruk szállítására, amelyek nem előre gyártottak, és amelyeket a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  • olyan áruk szállítására, amelyek gyorsan megromolhatnak, vagy amelyek minőségüket csak rövid ideig őrzik meg;
  • olyan alkoholtartalmú italok szállítására, amelyek árában a szerződéskötéskor állapodtak meg, de amelyek legkorábban a szerződéskötést követő 30 napon belül szállíthatóak, és amelyek aktuális értéke a piaci ingadozásoktól függ, amelyekre a kereskedőnek nincs befolyása;
  • újságok, folyóiratok vagy magazinok szállítására, az előfizetési szerződések kivételével.

Az elállási jog idő előtt megszűnik a következő szerződések esetében

  • olyan zárt csomagolású áruk szállítása esetén, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, ha a Fogyasztó a csomagot a szállítást követően felbontotta;
  • olyan áruk szállítása esetén, amelyek természetükből adódóan a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeveredtek más árukkal;
  • lezárt csomagolásban lévő hang- vagy videofelvételek vagy számítógépes szoftverek szállítása esetén, ha a plombát a szállítást követően eltávolították.

Elállási nyilatkozat minta

(A szerződéstől való elállási szándék esetén kérjük, hogy ezt a formanyomtatványt töltse ki és juttassa vissza nekünk!)

Címzett: H.T. Trade Service GmbH & Co. KG, Eversburger Str. 32, 49090 Osnabrück (e-mail-cím: widerruf@premiumxl.de)

Alulírott/ak (*) kijelentem/kijelentjük (*), hogy gyakorlom/gyakoroljuk (*) elállási jogomat/jogunkat (*) az alábbi termék/termékek (*) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (*) tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja (*)/ átvétel időpontja (*):
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
Dátum:

(*) A nem megfelelőt kérjük kihúzni.

loader
Betöltés...