Általános Szerződési Feltételek és Vevőinformációk

Az Általános Szerződési Feltételeinket ezen a linken keresztül megnyithatja és letöltheti pdf formátumban: Letöltés

I. Általános feltételek

§ 1 Hatályos rendelkezések

(1) Az alábbi üzleti feltételek vonatkoznak minden olyan szerződésre, amelyet Ön velünk mint szállítóval (H.T. Trade Service GmbH & Co. KG) a https://www.premiumxl.hu weboldalon keresztül köt. Eltérő megállapodás hiányában az Ön esetleges saját feltételeinek bevonását ezúton elutasítjuk.

(2) Az alábbi rendelkezések értelmében fogyasztó minden olyan természetes személy, aki olyan jogügyletet köt, amely sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható. Vállalkozónak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor önálló szakmai vagy kereskedelmi tevékenységének gyakorlása során jár el.

§ 2 A szerződés létrejötte

(1) A szerződés tárgya az áru értékesítése.

(2) Azáltal, hogy az adott terméket weboldalunkon elhelyezzük, kötelező érvényű ajánlatot teszünk Önnek arra vonatkozólag, hogy az online kosárrendszeren keresztül szerződést kössön a termékleírásban meghatározott feltételek mellett. 

(3) A szerződés az online kosárrendszeren keresztül az alábbiak szerint jön létre:

A megvásárolni kívánt árut a „kosárba” helyezzük. A „kosár” a navigációs sávban található, kosarat jelképező piktogramra kattintva nyitható meg. A kosárban lévő termékeket megtekintheti, módosíthatja a mennyiségüket és törölheti őket.

A „Tovább a pénztárhoz” vagy a „Tovább a rendeléshez” (vagy hasonló) gombra kattintás és a személyes adatok, valamint a fizetési és szállítási feltételek megadása után a rendelés adatai rendelési áttekintésként megjelennek.

Ha Ön azonnali fizetési rendszert (pl. PayPal (Express/Plus/Checkout)) használ fizetési módként, akkor vagy a webáruházunkban található megrendelés áttekintő oldalra kerül, vagy átirányítjuk az azonnali fizetési rendszer szolgáltatójának weboldalára.

Ha az adott azonnali fizetési rendszerre irányítjuk át, végezze el a megfelelő választást, vagy adja meg ott az adatait. Végül a rendelés adatai megrendelés áttekintő oldal formájában megjelennek az azonnali fizetési rendszer szolgáltatójának weboldalán, vagy miután visszairányítottuk Önt online áruházunkba.

A megrendelés elküldése előtt lehetősége van arra, hogy a megrendelés áttekintésében még egyszer ellenőrizze az adatokat, módosítsa azokat (az internetes böngésző "vissza" funkciójának segítségével is) vagy törölje a megrendelést.

A megrendelés elküldésével a megfelelő gombon keresztül („Megrendelés”) Ön jogilag kötelező érvényűen kijelenti az ajánlat elfogadását, amellyel a szerződés létrejön.

(4) A megrendelés feldolgozása és a szerződéskötéssel kapcsolatban szükséges valamennyi információ továbbítása részben automatizáltan, e-mailben történik. Ezért Önnek biztosítania kell, hogy az Ön által megadott e-mail cím helyes legyen, az e-mailek fogadása technikailag biztosított legyen, és különösen, hogy azt ne akadályozzák meg SPAM-szűrők.

§ 3 Fizetési információk, feltételek

1) Előre fizetés (banki átutalással)

Fizetési módnak kiválasztja a Vevő a Banki átutalást. A rendelés elküldését követően e-mailben megküldjük a rendelési visszaigazolást minden részletével együtt, a megrendelés kifizetéséhez. Kérjük vegye figyelembe, hogy a banki utalás átfutási ideje több napot is igénybe vehet és a rendelés elindítása a fizetés véglegesítése után történik meg. Az utalással történő vásárlásnál 72 óra áll a vevő rendelkezésre, hogy kifizesse a megrendelést. Amíg nem történik meg az utalás és véglegesítése, addig a termék kiszállítása sem kezdődik meg.

(2) Fizetés bankkártyával

A Webáruházban a Vevő online, Visa vagy Mastercard bankkártyával is fizethet. Ennek a fizetési módnak az igénybevételéhez a megrendelési folyamat során a „bankkártya” lehetőséget kell választani, majd a Vevő a pénztártól átirányításra kerül a pénzügyi művelet feldolgozását végző oldalra, ahol a fizetés történik, melynek során a kártyaszám és az érvényesség dátuma mellett a bankkártya ellenőrző kódjának megadása szükséges. Az ellenőrző kód a bankkártya hátoldalán található 3 jegyű szám, amely az internetes fizetés biztonságosságát szolgálja. A legmodernebb kódolási technikák, mint pl. a Secure Socket Layer (SSL) és a 3D-Secure-eljárás az interneten is a lehető legnagyobb biztonságot kínálják a fizetésre.  A bankkártyás vásárlási lehetőség a teljes kínálatra vonatkozik. A Szolgáltató a fizetendő összeggel csak az áru kiszállításakor terheli meg a Vevő által használt bankkártyát, azonban az összeg már a megrendeléskor zárolásra kerül. Az esetlegesen visszaküldött termékek értékét a Vevő által a fizetéshez használt bankszámlára lehetőség szerint a legrövidebb időn belül jóváírjuk (az elállási jogról szóló rendelkezések figyelembevételével).  

Amennyiben a rendelés törlését a vevő kezdeményezi, vagy a rendelést a Szolgáltató törli - mert pl. a termék elfogyott - a zárolás feloldása a törléstől számított 30 napon belül történik meg. 

(3) Fizetés „PayPal” / „PayPal Checkout” segítségével

A „PayPal” / „PayPal Checkout” útján kínált fizetési mód kiválasztásakor a fizetés a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg; „PayPal”) pénzforgalmi szolgáltatón keresztül történik. A „PayPal”-on keresztül történő egyes fizetési módok a weboldalunkon és az online rendelési folyamat során a megfelelő feliratú gomb alatt jelennek meg az Ön számára. A „PayPal” más fizetési szolgáltatásokat is igénybe vehet a fizetés feldolgozásához; ha speciális fizetési feltételek vonatkoznak, ezekről külön tájékoztatjuk Önt. A „PayPal”-ról további információkat a https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=en_HU oldalon talál. A „PayPal”-lal történő fizetés során az átváltás tranzakciós átváltási árfolyamon történik, mely árfolyamot a ”PayPal” rendszeresen módosítja, és a változtatások azonnal életbe lépnek.

4 § Visszatartási jog, tulajdonjog fenntartása

(1) Ön csak annyiban gyakorolhat visszatartási jogot, amennyiben az ugyanazon szerződéses jogviszonyból eredő követelésekre vonatkozik.

(2) Az áru a vételár teljes kifizetéséig a mi tulajdonunkban marad.

5 § Jótállás

(1) A törvényes szavatossági jogok érvényesülnek.

(2) Fogyasztóként arra kérjük Önt, hogy az árut a kiszállításkor azonnal ellenőrizze a teljesség, a nyilvánvaló hibák és a szállítási sérülések tekintetében, és az esetleges kifogásokat a lehető leghamarabb jelezze nekünk és a fuvarozónak. Ha ezt elmulasztja, ez nem befolyásolja a törvényes szavatossági igényeit.

(3) Ha az áru valamely tulajdonsága eltér az objektív követelményektől, az eltérés csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha arról Önt a szerződéses nyilatkozat benyújtása előtt tájékoztattuk, és az eltérésről a szerződő felek kifejezetten és külön megállapodtak.

6 § Jogválasztás, teljesítési hely, joghatóság helye

(1) A szerződésre a német jog alkalmazandó. Fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, amennyiben nem fosztja meg a fogyasztót a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései által biztosított védelemtől (a kedvezőség elve).

(2) A velünk fennálló üzleti kapcsolatokból eredő valamennyi szolgáltatás teljesítési helye és a joghatóság helye a székhelyünk, ha Ön nem fogyasztó, hanem kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalapítvány. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha Ön nem rendelkezik Németországban vagy az EU-ban általános joghatósági hellyel, vagy ha lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye a kereset benyújtásának időpontjában ismeretlen. Ez nem érinti a más törvényes illetékességi hely szerinti bírósághoz való fellebbezés jogát.

(3) Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény rendelkezései kifejezetten nem alkalmazandók.

________________________________________

II. Ügyféltájékoztatás

1. A Szolgáltató adatai

 

A H.T. Trade Service GmbH & Co. KG

Eversburger Str. 32

49090 Osnabrück

Osnabrück, Németország

Telefon: 49-0541-977657-01

E-mail: info@premiumxl.hu

 

Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek:

Panasszal, szavatossági vagy jótállási igénnyel kapcsolatban a premiumXL Vevőszolgálata áll a Vevők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: Telefon: +36-70 942 0759, E-mail: info@premiumxl.hu.  

A Vevő a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be igényét, melyet a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül elbírál. Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, fordulhat továbbá a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.).

Alternatív vitarendezés / Online vitarendezés:

Amennyiben valamely határon átnyúló, internetes vásárlásával bármilyen gond merülne fel, amelyet nem tud velünk rendezni, az Európai Bizottság platformot biztosít a bíróságon kívüli online vitarendezéshez (ODR-platform), amely a https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home2.show&lng=HU felületen érhető el.

A fogyasztói békéltető testületek előtt folyó vitarendezési eljárásokban azonban nem vagyunk kötelesek és nem is áll szándékunkban részt venni.

2. A szerződés megkötésére vonatkozó tájékoztatás

A szerződéskötés technikai lépései, maga a szerződés megkötése és a korrekciós lehetőségek az Általános Szerződési Feltételeink (I. rész) "A szerződés megkötése" című rendelkezései szerint történnek.

3. A szerződés nyelve, a szerződés szövegének tárolása

3.1 A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződés nem minősül a felek között létrejött írásbeli szerződésnek.

3.2 A megrendelés szövegét nem tároljuk. A megrendelés elküldése előtt az online kosárrendszeren keresztül a szerződés adatai kinyomtathatók vagy elektronikusan elmenthetők a böngésző nyomtatási funkciójának használatával. Miután a megrendelés beérkezett hozzánk, a megrendelés adatait, az online értékesítési szerződésekre vonatkozó törvény által előírt információkat és az Általános Szerződési Feltételeket ismét elküldjük Önnek e-mailben.

4. Az áruk vagy szolgáltatások lényeges jellemzői

Az áruk és/vagy szolgáltatások lényeges jellemzői a vonatkozó ajánlatban találhatók.

5. Árak és fizetési feltételek

5.1 A vonatkozó ajánlatokban megadott árak, valamint a szállítási költségek minden esetben magyar forintban vannak megadva és tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az egyes termékek lényeges tulajdonságait és árát a termékek terméklapjai tartalmazzák.

A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban ez nem érinti a már visszaigazolt megrendeléseket, melyekre a visszaigazolásban rögzített ár vonatkozik.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, például a feltűnő értékaránytalanságot mutató ár, a nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy „1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron értékesíteni. A Szolgáltató fenntartja a jogot a tévedésen alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének megtagadására. A Szolgáltató felajánlhatja a vevőnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, melynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától.

5.2 A felmerülő szállítási költségeket a vételár nem tartalmazza. Ezek a weboldalunkon vagy a vonatkozó ajánlatban megtalálhatóak, a rendelési folyamat során külön jelennek meg, és Önt terhelik, kivéve, ha a szállítási költségektől mentes szállítást ígérték.

5.3 Ha a szállítás az Európai Unión kívüli országokba történik, további költségek merülhetnek fel, amelyekért nem vagyunk felelősek, mint például vámok, adók vagy pénzátutalási díjak (a hitelintézetek átutalási vagy árfolyamdíjai), amelyek Önt terhelik. 

5.4 A pénzátutalással kapcsolatban felmerülő költségeket (banki átutalási vagy árfolyamdíjak) Ön viseli abban az esetben, ha a szállítás az Európai Unió valamely tagállamába történik, de a fizetést az Európai Unión kívül kezdeményezték.

5.5 Az Ön rendelkezésére álló fizetési módok a weboldalunkon vagy az adott ajánlatban a megfelelően megjelölt gomb alatt láthatók.

5.6 Hacsak az egyes fizetési módoknál másként nem szerepel, a megkötött szerződésből eredő fizetési követelések azonnal esedékesek.

6. Szállítási feltételek

6.1 A szállítási feltételek, a szállítási határidő és az esetlegesen fennálló szállítási korlátozások a weboldalunkon vagy a vonatkozó ajánlatban a megfelelően megjelölt gomb alatt találhatók.

6.2 Ha Ön fogyasztó, akkor törvényileg szabályozott, hogy az eladott termék szállítás közbeni véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának kockázata csak akkor száll át Önre, amikor az árut átadják Önnek, függetlenül attól, hogy a szállítás biztosított vagy nem biztosított. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha Ön önállóan bízott meg egy, a vállalkozó által meg nem nevezett fuvarozó céget vagy a szállítással megbízott más személyt.

7. Törvényes felelősség a hibákért

A hibákért való felelősséget az Általános Szerződési Feltételeink (I. rész) "Jótállás" című rendelkezése szabályozza.

 

utolsó frissítés: 29.11.2023

loader
Betöltés...