Elállási jog

Elállási jog

Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

1. Elállási jog

Önt megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésétől számított egy hónapon belül, indoklás nélkül a szerződéstől elálljon.
Az elállási jog gyakorlásának egy hónapos ideje attól a naptól kezdődik,

- amelyen Ön, vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem vállalkozó, a terméket birtokába vette, amennyiben Ön egy vagy több terméket, egy egységes rendelés keretében megrendelt, és ezek egységes szállítmányként megérkeztek;

- amelyen Ön, vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem vállalkozó, a terméket birtokába vette, amennyiben Ön egy vagy több terméket, egy egységes rendelés keretében megrendelt, és ezek külön-külön megérkeztek;

- amelyen Ön, vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem vállalkozó, az utolsó részszállítmányt vagy az utolsó darabot a birtokába vette, amennyiben Ön egy terméket rendelt, és ezek részben vagy darabonként kerültek kiszállításra;

Ahhoz, hogy Ön elállási jogát gyakorolhassa, kérjük tájékoztasson minket a döntéséről (H.T. Trade Service GmbH & Co. KG, Eversburger Str. 32, 49090 Osnabrück, Telefonszám: +36 1 603 0747, E-Mail-cím: [email protected]) Ezt megtehet egy egyértelmű nyilatkozat formájában, mely lehet postai úton feladott levél, telefax vagy elektronikus levél. Ehhez használhatja a mellékelt minta-formanyomtatványt, ez azonban nem kötelező, más formában is tudtunkra adhatja elállási szándékat.

2. Az elállás következményei

Amennyiben a kiszállított áru sérült, hiányos vagy eltér a rendeléstől a hatályos jogszabályok értelmében garanciát vállalunk, ami magába foglalja a termék cseréjét, javítását és esetleges visszahozatását.  Ebben az esetben a visszahozatás költsége a Cégünket terheli.

Jogában áll a rendelés leadásától számított 30 napon belül indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Kissebb méretű csomagok esetén melyek postai úton vagy futárszolgálattal küldhető, a vevő köteles a visszaküldési igény jelzésétől számított 14 napon belül feladni a csomagot. Ez esetben a szállítás költsége a vevőt terheli. Postai úton nem küldhető csomagok elszállításáról Cégünk gondoskodik és a költségek ránk hárulnak.

A visszafizetéshez azt a fizetési módot alkalmazzuk, amelyet Ön az eredeti, elállás előtti tranzakciónál használt, kivéve, ha Önnel kifejezetten másban állapodtunk meg. A visszafizetés során semmilyen díj nem kerül levonásra.

Csomagküldési szolgálattal szállítható termék esetében a visszafizetést addig megtagadhatjuk, amíg a termék vissza nem érkezik hozzánk, vagy ameddig Ön bizonyítja, hogy a terméket visszaküldte hozzánk, attól függően, melyik a gyorsabb.
Cégünk nem szállítja el Öntől az árut.

Csomagküldési szolgálattal szállítható terméket Ön köteles azonnal, de minden esetben legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül részünkre visszaküldeni, amelyen Ön az elállási jog gyakorlását velünk közölte.

Csomagküldési szolgálattal szállítható termék visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik. Csomagküldési szolgálattal nem szállítható termék visszaküldésének költségeit cégünk viseli.

A termék értékvesztéséért Ön csak abban az esetben felel, ha ez a veszteség, az Ön terméket károsító tevékenységére visszavezethető.

3. Kizárási - és megszüntetési okok

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát,

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
- olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
- hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

Az elállási jog megszűnik,

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Amennyiben el kíván állni a szerződéstől, kérem küldje el az alábbi fomanyomtatványt kitöltve a H.T. Trade Service GmbH & Co. KG részére. (Eversburger Str. 32, 49090 Osnabrück, Telefonszám: +36 1 603 0747, E-Mail-cím: [email protected])

Alulírott ........... ezennel elállok a (dátum) Önökkel (H.T. Trade Service GmbH & Co.) megkötött adásvételi szerződéstől, melynek tárgya az alábbi termék:

(Termék neve)

Megrendelésre került: (Dátum) / megérkezett (Dátum)

Megrendelő neve: (Név)

Szállítási cím: (cím)

Vevő aláírása (csak papír alapú elállás esetén szükséges)

Dátum

Treten Sie der Premiumxl Community bei: